Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Texty | Dokumenty

Dokumenty

image

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - anglická verze

Anglická verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s poslední aktualizací k datu 1.9.2007. Publikace je určena především ředitelům a učitelům bilingvních a mezinárodních základních škol a všem, kteří tento text chtějí číst v angličtině. Publikace obsahuje slovníček terminologie školské reformy v anglickém jazyce.
Číst článek
image

Manuál pro tvorbu ŠVP v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

14.09.2010 v 03:06 - Od září 2009 pracují jazykové školy na tvorbě školních vzdělávacích programů, podle nichž budou od září 2011 vyučovat. Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal v roce 2009 příručku, která má školám pomoci při tvorbě školního vzdělávacího programu. ...
image

Podpora a rozvoj výuky cizích jazyků v letech 2006-2009

21.05.2010 v 02:33 - Tematická zpráva České školní inspekce o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. ...
image

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

26.08.2009 v 03:29 - Plné znění Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, aktualizace k datu 1.7.2009....
image

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

26.08.2009 v 09:12 - Pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia ke stažení....

Průvodce Step-by-Step Guide online registrací na zkoušku TOEFL

14.04.2009 v 07:21 - Americká organizace ETS, tvůrce a provozovatel mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny TOEFL, nabízí zájemcům o složení této zkoušky průvodce online registrací. Cílem Step-by-Step Guide je pomoci registrujícím se kandidátům úspěšně projít poměrně nepřehledným registračním systémem. Dokument lze stáhnou ve formátu PDF z oficiálních stránek testu TOEFL....
image

Zpráva ČŠI: Výuka cizích jazyků ve školách 2005-2008

12.01.2009 v 02:16 - Závěrečná zpráva z průzkumu výuky cizích jazyků v mateřských, základních a středních školách, který v letech 2005-2008 provedla Česká školní inspekce. Šetření potvrdilo přetrvávající zájem žáků a jejich rodičů o výuku cizích jazyků; jednoznačně převládá zájem o angličtinu. ...
image

eTwinning: Jazyk, kultura, dobrodružství

28.11.2008 v 05:06 - Elektronická publikace "eTwinning: Jazyk, kultura, dobrodružství" byla vydána iniciativou eTwinning v září 2008. Poukazuje na roli jazykových a kulturních aspektů při vzájemné spolupráci evropských škol....
image

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

26.11.2008 v 08:39 - Evropská komise prostřednictvím sítě Eurydice vydala na podzim 2008 publikaci "Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě" prezentující podrobně údaje o výuce cizích jazyků v zemích Evropské unie. Publikaci si můžete stáhnout v angličtině a francouzštině....
image

Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek

19.09.2008 v 08:12 - Komisař EU pro mnohojazyčnost Leonard Orban předložil ve čtvrtek 18. září 2008 sdělení "Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek". ...

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

17.09.2008 v 07:47 - Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č.j. 527/2008-23. ...

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008, ze dne 12.9.2008, čj. 16618/2008-22

12.09.2008 v 04:54 - MŠMT vyhlašuje další rozvojový program na podporu výuky cizích jazyků v základních školách, na období do konce roku 2008. Uzávěrka přijímání žádostí o dotaci je 30. 9. 2008. ...

Školství v mezinárodních souvislostech

10.09.2008 v 03:50 - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) každoročně vydává publikaci Education at a Glance (EaG). Prostřednictvím ukazatelů týkajících se vzdělávání a školství v ní porovnává jednotlivé země OECD, tedy i Českou republiku. Ústav pro informace ve vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT) vybral z EaG 2008 nejdůležitější ukazatele a již pošesté je vydá jako samostatnou publikaci pod názvem České školství v mezinárodním srovnání - Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2008....
image

Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2009/2010

15.04.2011 v 11:44 - Dokument vydaný evropskou sítí Eurydice popisuje stav vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2009/2010....

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)

20.08.2008 v 06:39 -  Strategie vzdělávání (271,00 KB)  Strategie vzdělávání (420,94 KB) Zdroj: www.msmt.cz  ...
image

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) v anglickém jazyce

11.08.2008 v 05:15 - Výzkumný ústav pedagogický připravil anglickou jazykovou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G). Publikace je určena především ředitelům a učitelům bilingvních gymnázií a mezinárodních ...
image

Strategie celoživotního učení ČR

7.07.2008 v 03:52 - Publikaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání v roce 2007. ...

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2008

22.06.2008 v 03:42 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje přehled učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od školního roku 2008/09. Ve srovnání se školním rokem 2007/08 nedošlo v učebních plánech vzdělávacích programů základního vzdělávání k žádným dalším změnám. V tomto přehledu již ale nejsou z důvodů přehlednosti textu uvedeny změny, které byly platné pouze v roce 2007/08....
image

Požadavky ke zkouškám z cizích jazyků společné části maturitní zkoušky pro rok 2010

13.03.2008 v 11:38 - Dokumenty schválené MŠMT dne 4. 3. 2008 pod č. j. 3 053/2008-2/CERMAT a 3 231 až 3 251/2008-2/CERMAT...

překlady a překladatelé