Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Texty | Články | Tvorba testů a testování anglického jazyka (nejen) s vyhodnocením na webovém rozhraní

Tvorba testů a testování anglického jazyka (nejen) s vyhodnocením na webovém rozhraní

Velikost písma: Decrease font Enlarge font
image

Článek Mgr. Jaromíra Přidala z Obchodní akademie Frýdek-Místek

Přidal, Jaromír. Tvorba testů a testování anglického jazyka (nejen) s vyhodnocením na webovém rozhraní (online). In: Sborník z konference Počítač ve škole 2008, která se konala 18. – 20. března 2008 v Novém Městě na Moravě (cit. 27.3.2008). Dostupný z WWW: http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2008/sbornik/pridal.pdf

Plné znění článku:

V poslední době se v souvislosti s mohutným boomem informačních a komunikačních technologií stále více rozšiřují možnosti, jak lze tyto moderní nástroje efektivně propojit se vzděláváním. Velké množství vzdělávacích institucí (škol, univerzit, soukromých vzdělávacích institucí apod.) v naší republice a zahraničí si uvědomuje potenciál, který moderní technologie (ICT – informační a komunikační technologie) pro zvýšení vzdělávacího efektu nabízejí. A co více – stále více jich začínají využívat!
Vzdělávání podporované informačními a komunikačními technologiemi se obvykle označuje termínem elearning či e-education. E-learning se zejména v poslední době spojuje zejména se studiem využívajícím Internetu a počítačových sítí. Vývojově nejmladší úrovní e-learningu je studium, které využívá tzv. LMS.
Zkratka LMS označuje spojení „learning management system“ čili „systém řízeného vzdělávání“. Hlavním komunikačním médiem LMS systémů je mezinárodní síť Internet, která z LMS dělá široce dostupné aplikace, které nejsou vázané na studium na konkrétní škole, region nebo počítač.
A právě Internet skýtá určitá řešení otázky, která trápí pedagogy po celém světě - jak vytvořit testy, které by přímo vyhovovaly probírané učebnici a materiálu v ní, jak tyto testy nasměrovat na konkrétní třídu a studenta, a především, jak tyto testy co nejefektivněji a nejrychleji vyhodnotit a seznámit studenty s tímto vyhodnocením.
Autoři mnohých dnešních učebnic již připojují k učebnici elektronickou podobu a cvičení, která jsou ale většinou umístěna na nějakém nosiči a vyžadují určitý konkrétní software. Jedním z vhodných řešení jsou právě systémy vytvořené na webovém rozhraní. Učitelé i studenti pracují na vzdálených serverech, neomezuje je potřeba instalace software na každém počítači.
Ve svém příspěvku bych rád upozornil na některé možnosti řešení těchto problémů a zároveň bych uvedl i příklady konkrétních webových rozhraní.

QuizStar - http://quizstar.4teachers.org - Center for Research on Learning at The University of Kansas. QuizStar je placený program vytvořený ve webovém rozhraní – nepotřebuje tedy žádný software ke stažení. Cena za roční využití systému je 35 USD (pro studenty nepřístup bezplatný). Program je snadno ovladatelný, každé okno obsahuje jednoduchý návod. QuizStar umožňuje vytvářet a upravovat testy (3 druhy – multiple choice, true/false a short answer) a zároveň automaticky tyto testy opravuje a posílá výsledky učiteli. Vyhodnocení testů je opravdu detailní, podává přehled o celé třídě, ale i o konkrétních odpovědích jednotlivců. Součástí vyhodnocení je i grafické a procentuální zpracování. Webové rozhraní umožňuje pracovat s programem na kterémkoliv počítači, který je připojen k internetu. Studenti a učitelé tedy mohou program využívat jak ve škole, tak i doma či kdekoliv jinde. Výhodou je i fakt, že všechny testy a výsledky jsou uloženy na vzdáleném serveru. Nezabírají tak místo na místním serveru a nejsou na něm přístupné. K požadavkům patří pouze platná emailová adresa a internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer 4.0 a vyšší, Netscape Communicator 4.0 a vyšší aj.). http://www.fi.muni.cz/ICT4ELT/material/manual/12_Quizstar_(Eng).pdf – jednoduchý návod.

Quia Web - http://www.quia.com/web/ - Quia Corporation, San Mateo, Kalifornie, USA. Zkratka Quintessential Instructional Archive (typický výukový archiv). Placený přístup – roční využití 49 USD (pro studenty přístup bezplatný). Větší možnosti tvorby cvičení, testů. 10 typů otázek u testů – multiple choice, true/false, pop up, multiple correct, fil in, initial answer, short answer, essay, matching, ordering. Velmi detailní vyhodnocení práce skupiny a jednotlivých studentů.

EasyTestMaker - http://www.easytestmaker.com - bezplatný přístup. Určeno ale pouze pro tvorbu testů, jejich tisk a tisk správných odpovědí. V rámci jednoho testu lze měnit typy otázek.

Moodle
je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je poskytován zdarma jako Open Source software. Pomocí standardně dodávaných modulů lze do online kurzu vkládat např. studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, flash animací, strukturovaných přednášek apod., diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem, úkoly pro účastníky kurzu, automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh, slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu atd.
Právě tohoto prostředí jsme využili pro vytvoření tříd, tvorbu testů a testování anglického jazyka na Obchodní akademii ve Frýdku-Místku (http://www.oafm.cz/moodle/). Moodle totiž umožňuje použití více typů otázek v rámci jednoho testu. Naším cílem bylo odstranit namáhavou práci při opravě standardních písemných testů dodávaných k učebnici New Snapshot a umožnit tak učitelům věnovat více času práci se studenty. Moodle umožňuje používat následující typy otázek – doplňovací úloha (cloze), krátká tvořená odpověď, dlouhá tvořená odpověď, pravda/nepravda, přiřazování, přiřazování z krátkých odpovědí, úloha s výběrem odpovědí, popis, numerická úloha, vypočítávaná úloha. Je tedy vhodný nejen pro tvorbu testů z anglického jazyka, ale i pro ostatní školní předměty.
Vlastní práce s prostředím Moodle není pro učitele příliš náročná. Vyžaduje však určitě předchozí proškolení. Navíc je každý problematický bod v prostředí doplněn srozumitelnou nápovědou. Co se týče vlastní tvorby testů, té napomáhá jednoduchý HTML editor, který formátuje text a do kterého lze vkládat text z jiných aplikací, obrázky, tabulky, odkazy a emotikony. Pro tvorbu úloh sice neexistuje grafické rozhraní, takže úlohy je nutno zadávat jako text s vloženými řídícími příkazy, ale vše lze jednoduše vyčíst z nápovědy.

Příklad „papírového“ cvičení:

1.jpg

Přepsání v HTML editoru:


2.jpg


3.jpg


Vyhodnocení testů probíhá okamžitě, takže jak učitel, tak i student se ihned dozví výsledek svého testu.
Navíc si mohou oba test prohlédnout a učitel může dokonce ještě upravit známku. K dispozici je samozřejmě i kompletní výsledek celé skupiny. Důležitým faktorem přípravy k testu jsou kromě učebnice i webové stránky věnované přípravě na testování z anglického jazyka. Na tuto problematiku jsou zaměřeny i mé osobní stránky, které lze nalézt na adresách:
http://www.oafm.cz/ucitele/pridal
http://www.oafm.cz/~pridal
http://home.tiscali.cz/~cz326311
http://pridal.tripod.com

K zajímavým českým a zahraničním stránkám, věnujícím se výuce anglického jazyka bych zařadil:

http://skola.amoskadan.cz/ - obsahovou náplň části Anglický jazyk vytvořila jako součást rozvojového projektu ing. Tatiana Doktorová ze Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště v Kadani. Cílem bylo vytvoření učebních multimediálních textů z předmětu anglický jazyk.

http://www.helpforenglish.cz/
- autoři Mgr. Marek Vít (učitel angličtiny na gymnáziu v Přelouči) a Petr Hudík (student VŠ – administrátor).

http://www.fi.muni.cz/ICT4ELT/
- webové stránky přípravy školitelů ICT pro anglický jazyk, umístěné na serveru Masarykovy univerzity v Brně. Odkazy na software, manuály, internetové odkazy na zajímavé stránky, portály.

http://www.english-online.cz/
- projekt English online vedou dva bývalí studenti Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Čechách Štěpán Mejzlík a Lukáš Matěna. Projekt zvítězil v soutěži Junior Internet.

http://www.englishlearner.com/
- většina cvičení a testů byla vytvořena pomocí Hot Potatoes.

http://esl.about.com/
- About.com – English as 2nd language. Autorem je Kenneth Beare – americký učitel angličtiny, žijící v Itálii. Každý měsíc navštíví tyto stránky 53 miliónů lidí.

http://www.learnenglish.de/ - nezávislé webové stránky pro studenty angličtiny jako druhého nebo cizího jazyka.

http://www.easyenglish.com/ - založen v roce 1997 Danielem S. Cogginsem.

http://www.manythings.org/ - zajímavé věci pro studenty angličtiny jako druhého jazyka.

http://www.learn-english-online.org/
- určeno pro začátečníky, obrázky, ozvučení, jednotlivé lekce.

Kontakt na autora:

JAROMÍR PŘIDAL
Obchodní akademie Frýdek-Místek, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek; Tel.: 558 433 015, e-mail: pridal(at)oafm.cz

Přidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (0 reakce na článek):

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Hodnocení článku
3.50