Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Texty | Články | Stupně pokročilosti ovládání cizího jazyka podle Evropského referenčního rámce

Stupně pokročilosti ovládání cizího jazyka podle Evropského referenčního rámce

Velikost písma: Decrease font Enlarge font
image

Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), který vydala Rada Evropy v roce 2001 popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Jedním z cílů jeho vzniku je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie.

Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), který vydala Rada Evropy v roce 2001 popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Jedním z důvodů jeho vzniku je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (angl. zkratka CEFR, tj. Common European Framework of Reference for Languages) vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:

A - uživatel základů jazyka
B - samostatný uživatel
C - zkušený uživatel


Jednotlivé úrovně jsou rozděleny do 6 stupňů pokročilosti (obecná charakteristika):


Uživatel základů jazyka


Stupeň A1
: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Stupeň A2
: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.


Samostatný uživatel


Stupeň B1
: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Stupeň B2
: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.


Zkušený uživatel


Stupeň C1
: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Stupeň C2
: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

(Převzato z dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky, kapitola 3, str. 24)Ve stejné kapitole najdete tabulku společných referenčních úrovní pro subjektivní hodnocení užívání jazyka studentem a tabulku s popisem kvalitativních aspektů užívání mluveného jazyka (kritéria pro hodnocení výkonu v ústním projevu).Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (Rada Evropy, 2001)


Společný evropský referenční rámec pro jazyky
(české znění ve formátu zip)

Common European Framework of Reference for Languages
(anglické znění)
Přidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (0 reakce na článek):

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Hodnocení článku
3.00