Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.

Téma: rvp

1 2 next Celkem: 13 | zobrazuje se: 1 - 10
image

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - anglická verze

13.04.2011 v 11:05 - Anglická verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s poslední aktualizací k datu 1.9.2007. Publikace je určena především ředitelům a učitelům bilingvních a mezinárodních základních škol a všem, kteří tento text chtějí číst v angličtině. Publikace obsahuje slovníček terminologie školské reformy v anglickém jazyce. ...
image

Manuál pro tvorbu ŠVP v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

14.09.2010 v 04:06 - Od září 2009 pracují jazykové školy na tvorbě školních vzdělávacích programů, podle nichž budou od září 2011 vyučovat. Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal v roce 2009 příručku, která má školám pomoci při tvorbě školního vzdělávacího programu. ...
image

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

26.08.2009 v 04:29 - Plné znění Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, aktualizace k datu 1.7.2009....
image

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

26.08.2009 v 10:12 - Pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia ke stažení....
image

Příklady dobré praxe pro gymnázia

17.09.2008 v 06:01 - Elektronická verze příručky, která vznikla v roce 2008 v rámci systémového projektu Pilot G/GP realizovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze....
image

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) v anglickém jazyce

11.08.2008 v 06:15 - Výzkumný ústav pedagogický připravil anglickou jazykovou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G). Publikace je určena především ředitelům a učitelům bilingvních gymnázií a mezinárodních ...

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2008

22.06.2008 v 04:42 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje přehled učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od školního roku 2008/09. Ve srovnání se školním rokem 2007/08 nedošlo v učebních plánech vzdělávacích programů základního vzdělávání k žádným dalším změnám. V tomto přehledu již ale nejsou z důvodů přehlednosti textu uvedeny změny, které byly platné pouze v roce 2007/08....
image

Klíčové kompetence na gymnáziu

10.06.2008 v 08:14 - Elektronická verze publikace, kterou v roce 2008 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v rámci projektu Pilot G/GP. Autoři popisují jednotlivé klíčové kompetence a teoretické informace doplňují ukázkovými lekcemi. ...

Klíčové kompetence v základním vzdělávání

2.04.2008 v 01:11 - Elektronická verze příručky pro základní školy a víceletá gymnázia, kterou v roce 2007 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze....
image

Vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk podle RVP pro gymnázia

22.02.2008 v 09:33 - Vybraná část Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G). Obsah učiva a očekávané výstupy z vyučovacích předmětů cizích jazyků. ...
1 2 next Celkem: 13 | zobrazuje se: 1 - 10

překlady a překladatelé