Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Rozcestníky | Webové adresy významných subjektů a portálů v oblasti školství a vzdělávání

Webové adresy významných subjektů a portálů v oblasti školství a vzdělávání

Velikost písma: Decrease font Enlarge font
image

Rozcestník webových stránek ústředních organizací a intitucí na poli školství a portálů zaměřených na školství a vzdělávání v České republice a Evropské unii.Adresa stránek:
www.msmt.cz

Název:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)

Anotace:
Vedle úředních zpráv jsou na stránkách MŠMT publikována plná znění koncepčních a legislativních dokumentů. Tematicky se texty týkají tématu počátečního a dalšího vzdělávání v ČR i vzdělávání v ČR v kontextu EU, státní informační politiky ve vzdělávání, školské reformy, výzkumu a vývoje v oblasti školství, možností studia v zahraničí. Materiály se týkají také problematiky mládeže a prevence sociálně patologických jevů a zájmového vzdělávání, sportu a tělovýchovy. Součástí webu je rejstřík škol a školských zařízení.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, studenti, úředníci, odborníci, sportovci

Provozovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.uiv.cz

Název:
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)

Anotace:
Ústav pro informace ve vzdělávání je příspěvková organizace přímo řízená MŠMT ČR. Na svých stránkách uveřejňuje odkazy na plná znění legislativních dokumentů v souvislosti se školstvím a ekonomikou školství, výzkumné zprávy a informace o tuzemských a mezinárodních projektech. Nabízí monitoring médií v oblasti vzdělávání a školství, materiály ke školní matrice, statistické údaje a sběry dat. K dispozici je rejstřík všech škol v ČR.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, studenti, rodiče, úředníci

Provozovatel:
Ústav pro informace ve vzdělávání

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.edu.cz

Název:
Školský vzdělávací a informační portál (portál EDU.CZ)

Anotace:
Portál EDU.CZ je projektem Ústavu pro informace ve vzdělávání. Širokému spektru uživatelů nabízí informace z oblasti výchovy a vzdělávání, rozcestník odkazů, monitoring médií, katalog knihoven včetně anotace publikací. K zodpovídání dotazů ze školské praxe slouží elektronická poradna.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, studenti, úředníci, odborníci, rodiče

Provozovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.vuppraha.cz

Název:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP)

Anotace:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nabízí plná znění rámcových vzdělávacích programů, kurikula a metodické materiály pro všechny stupně a typy škol. Informuje o problematice evaluace ve školství a o projektech realizovaných VÚP. Naleznete zde koncepční a legislativní dokumenty, zprávy o akuálních trendech vzdělávání ve světě. Ke stažení jsou elektronické zpravodaje vydávané VÚP od roku 2006.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, úředníci, odborníci

Provozovatel:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.rvp.cz

Název:
Metodický portál RVP.CZ

Anotace:
Metodický portál vzdělávání vznikl v rámci projektu Metodika Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Portál má podporovat realizaci školské reformy v ČR. Obsahuje plná znění rámcových vzdělávacích programů a manuálů pro tvorbu školních vzdělávacích programů, náměty do výuky, dokumenty s příklady dobré praxe. Informuje o metodických a didaktických trendech v České republice a v zahraničí.

Cílová skupina:
pedagogové (v oblasti předškolního, základního, gymnaziálního a odborného vzdělávání), školský management

Provozovatel:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

ISSN:
1802-4785

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.ceskaskola.cz

Název:
Česká škola. Web pro základní a střední školy

Anotace:
Web pro základní a střední školy. Články a prostor pro diskuse na aktuální témata školství. Zprávy o využívání informačních a komunikačních technologií ve školách. Součástí webu je e-learningový program King. Na serveru hostuje internetová verze časopisu Učitelské listy. Online poradna v oblasti pracovně právních vztahů ve školství. Rozcestník na webové prezentace výukových programů.

Cílová skupina:
Pedagogové, školský management

Provozovatel:
Computer Press, a. s.

ISSN:
1213-6018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.csicr.cz

Název:
Česká školní inspekce (ČŠI)

Anotace:
Hlavním cílem ČŠI je poskytovat objektivní vnější hodnocení a další informace o školském systému. Na webu jsou publikovány inspekční a tematické zprávy a příklady dobré praxe.

Cílová skupina:
školský management, úředníci, pedagogové, studenti, rodiče

Provozovatel:
Česká školní inspekce České republiky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.nidm.cz

Název:
Národní institut dětí a mládeže (NIDM)

Anotace:
NIDM je účelovým odborným zařízením MŠMT ČR v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Vyvíjí koncepční a výzkumné aktivity v oblasti zájmového a mimoškolního vzdělávání a organizování volného času dětí a mládeže.

Cílová skupina:
Pedagogové (pracující s dětmi a mládeží), studenti, úředníci

Provozovatel:
Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.nuov.cz

Název:
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Anotace:
NÚOV vytváří koncepce a strategie v oblasti odborného vzdělávání. Zpracovává kurikulární dokumenty pro odborné školství. Podílí se na rozvoji kariérového poradenství. Koordinuje sféru vzdělávání a trhu práce.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, úředníci, odborníci

Provozovatel:
Národní ústav odborného vzdělávání

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.nvf.cz

Název:
Národní vzdělávací fond (NVF)

Anotace:
Národní vzdělávací fond, o. p. s. byl založen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. NVF podporuje rozvoj lidských zdrojů, zaměstnatelnost, další vzdělávání a sociální integraci.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové, úředníci

Provozovatel:
Národní vzdělávací fond, o. p. s., (NVF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.cpds.cz

Název:
Česká pedagogická společnost (ČPdS)

Anotace:
ČPdS je vědeckou společností sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Vydává časopis Pedagogická orientace. Pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v České republice.

Cílová skupina:
Pedagogové, studenti (VŠ), odborníci

Provozovatel:
Česká pedagogická společnost, o. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.eurydice.org

Název:
EURYDICE. Informační síť o vzdělávání v Evropě

Anotace:
EURYDICE (The Information Network on Education in Europe) je informační síť, která je prostředkem Evropské komise pro podporu spolupráce a pochopení vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky v členských a kandidátských zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP. Síť EURYDICE sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v Evropě. Výsledky její práce jsou určeny zejména těm, kdo se účastní politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak i regionální či místní.

Cílová skupina:
Pedagogové, odborníci, úředníci

Provozovatel:
Evropská komise

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://plone.phil.muni.cz:8088/wapv

Název:
Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Anotace:
Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace.

Cílová skupina:
Pedagogové, studenti (VŠ), odborníci

Provozovatel:
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.csvs.cz

Název:
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)

Anotace:
Centrum pro studium vysokého školství je vědeckopedagogická a výzkumná organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jeho součástí je Národní centrum distančního vzdělávání, Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání a Oddělení výzkumu.

Cílová skupina:
Odborníci, pedagogové (VŠ), úředníci

Provozovatel:
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.ippp.cz

Název:
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky (IPPP)

Anotace:
IPPP soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství. Provádí analýzy a průzkumy související s poskytováním poradenských služeb a s pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání. Vytváří koncepce vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb.

Cílová skupina:
Pedagogové, pracovníci v oblasti pedagogicko – psychologického poradenství, speciální pedagogové, metodici prevence

Provozovatel:
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.cermat.cz

Název:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)

Anotace:
Posláním Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) je přispívat svými projekty k rozvoji evaluační kultury v oblasti vzdělávání v České republice. V pedagogice znamená evaluace zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy.

Cílová skupina:
Odborníci, úředníci, školský management, pedagogové

Provozovatel:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.pau.cz

Název:
Přátelé angažovaného učení, o.s. (PAU)

Anotace:
PAU chce účinně napomáhat českému školství při zkvalitňování, zefektivňování a humanizaci výchovy a vzdělávání.

Cílová skupina:
Pedagogové, studenti VŠ, rodiče

Provozovatel:
Přátelé angažovaného učení, o.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.skav.cz

Název:
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.)

Anotace:
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

Cílová skupina:
Pedagogové, pracovníci neziskových organizací zaměřených na vzdělávání, úředníci

Provozovatel:
Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek
www.czesha.cz

Název:
Unie školských asociací - CZESHA

Anotace:
CZESHA je nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a fyzických osob na území České republiky. Unie spolupracuje se zahraničními subjekty zejména v získávání inovativních a koncepčních informací o rozvoji ostatních národních vzdělávacích systémů.

Cílová skupina:
školský management, pedagogové

Provozovatel:
Unie školských asociací

Přidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (0 reakce na článek):

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Zatím žádná témata k tomuto článku.
Hodnocení článku
5.00