Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Rozcestníky | Periodika o vzdělávání a studiu cizích jazyků

Periodika o vzdělávání a studiu cizích jazyků

Velikost písma: Decrease font Enlarge font

Adresa stránek:
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=modfil

Název:
Časopis pro moderní filologii

Anotace:
Časopis pro moderní filologii je česky (příp. slovensky) psaný vědecký časopis, který se zabývá kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem cizích jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Autoři článků se zabývají nejen světovými jazyky (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština), ale i jazyky dalšími (maďarština, polština, bulharština a jiné). Původní články českých a slovenských autorů se v posledních letech týkaly aktuálních otázek rozvoje jazykovědy, lexikologie, sociolingvistiky, právní terminologie, pragmatiky a fonetiky. Časopis pro moderní filologii vychází od roku 1911.

Cílová skupina:
Odborníci, studenti VŠ, pedagogové VŠ

Vydavatel:
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v.

ISSN:
0862-8459

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.fraus.cz/index.php?jdi=ep/cizi_jazyky/51/1/index.php

Název:
Cizí jazyky - časopis pro teorii a praxi

Anotace:
Dvouměsíčník Cizí jazyky je jediný odborný časopis v České a Slovenské republice zaměřený na teorii a praxi vyučování zejména angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.

Cílová skupina:
Pedagogové vyučující cizí jazyky, management jazykových škol

Vydavatel:
Nakladatelství FRAUS

ISSN:
1210-0811

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.jazyky.com

Název:
Jazyky.Studium.Práce – tištěný a internetový magazín o jazykovém vzdělávání, studiu a práci v zahraničí


Anotace:
Průvodce pro studenty, firmy a manažery HR, kteří poptávají informace o jazykovém vzdělávání a studiu, jazykových službách a práci a studiu v zahraničí.

Cílová skupina:
Studenti, zájemci o studium a práci v zahraničí, firmy

Vydavatel:
gdi, s.r.o.

ISSN:
1801-688X

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.sgun.cz/casopis-sgunschrift

Název:
SGUNschrift

Anotace:
Časopis SGUNschrift je metodickou pomůckou pro učitele němčiny, především na základních a středních školách.
SGUNschrift střídá původní časopis Auskunftsgeber, který přestal plnit funkci praktického zdroje informací a materiálů využitelných v práci germanistů a učitelů němřiny.

Cílová skupina:
Pedagogové vyučující německý jazyk

Vydavatel:
Sdružení germanistů a učitelů němčiny

ISSN:
1802-3282


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.ucitelske-listy.cz

Název:
Učitelské listy – měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání

Anotace:
Učitelské listy jsou nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání. Novinky ve vzdělávací politice, ve výchově a vzdělávání, v didaktice a metodice, v pedagogické psychologii a v pedagogických asociacích. Příloha Ředitelské listy. Inspiromat Učitelských listů.

Cílová skupina:
Pedagogové, školský management

Vydavatel:
Agentura STROM

ISSN:
1210-6313

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.modernivyucovani.cz

Název:
Moderní vyučování – časopis o učitelích a jejich práci

Anotace:
Časopis poskytuje užitečné informace, náměty k zamyšlení i konkrétní metodiky a výukové materiály pro práci učitele v hodinách. Představuje inspirativní vzdělávací programy, přináší rozhovory se zajímavými lidmi z pedagogického světa, nahlíží do zahraničí i do českých a moravských škol, které mají co nabídnout. Časopis chce být inspirací pro všechny, kteří mají učitelské povolání rádi, přemýšlejí o své práci a hledají cesty, jak ji zlepšovat.

Cílová skupina:
Pedagogové, management základních a středních škol

Vydavatel:
AISIS o.s.

ISSN:
1211-6858

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.ucitelskenoviny.cz

Název:
Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy

Anotace:
Učitelské noviny přináší rozšířené aktuální zpravodajství z oboru, reportáže, sondy, ankety, výměnu čtenářských zkušeností, dokumenty, metodické pokyny MŠMT, seznamy škol s novými obory, rady odborníků a cílenou inzerci pro školy.

Cílová skupina:
Pedagogové, školský management

Vydavatel:
Gnosis, spol. s r.o.

ISSN:
0139-5718

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.tydenik-skolstvi.cz

Název:
Týdeník Školství

Anotace:
Týdeník ŠKOLSTVÍ je určen všem, kteří se zajímají o pracovněprávní otázky v oblasti školství, pracovní podmínky učitelů, o řízení škol a školských zařízení, o problematiku jednotlivých profesí školského resortu, o záměry a činnost ministerstva školství i školských odborů, o školskou legislativu apod. Zvláštní pozornost věnuje každoročnímu rozpisu mzdových prostředků a problematice státní správy a samosprávy ve školství.

Cílová skupina:
Pedagogové, školský management, další zaměstnanci škol

Vydavatel:
Dictum s.r.o.

ISSN:
0862-9641

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.portal.cz/ras

Název:
RODINA A ŠKOLA - časopis pro školní a mimoškolní výchovu dětí a mládeže

Anotace:
Rodina a škola je poradenský časopis, vychází jednou měsíčně. Zabývá se řešením problémů, s nimiž se učitelé a rodiče setkávají při výchově a vzdělávání dětí (poruchy učení – dyslexie apod., poruchy chování, šikana, drogy...), pomáhá při výběru střední školy i při přípravě na studium, pravidelně se věnuje i zdravotní problematice a pedagogice volného času.

Cílová skupina:
Rodiče, pedagogové

Vydavatel:
Portál, s.r.o.

ISSN:
0035-7766

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika

Název:
Pedagogika - časopis pro vědy o vzdělávání a výchově

Anotace:
Odborný časopis přináší články, stati, přehledové studie, výzkumné zprávy z oblasti výchovy a vzdělávání. Nechybí recenze českých i cizojazyčných publikací, diskusní témata a zprávy o proběhlých konferencích.

Cílová skupina:
Akademičtí pracovníci, odborníci, studenti vysokých škol

Vydavatel:
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

ISSN:
0031-3815

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.cpds.ic.cz/index.php?id=pedor

Název:
Pedagogická orientace

Anotace:
Časopis se zaměřuje na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů. Jeho cílem je podporovat rozvoj a kultivaci pedagogického myšlení.

Cílová skupina:
Akademičtí pracovníci, odborníci, studenti vysokých škol

Vydavatel:
Česká pedagogická společnost

ISSN:
1211-4669

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.oleweb.net/tvorba/reces/dokumenty.htm

Název:
Orbis Scholae

Anotace:
Tento časopis je vydáván s podporou MŠMT ČR v ráci projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání". Cílem projektu je získat nové teoretické poznatky o strukturách, cílech, obsahu a procesech školního vzdělávání v měnících se ekonomických, sociálních a kulturních podmínkách společnosti a vyvodit z nich závěry pro vzdělávací politiku a školní praxi.

Cílová skupina:
Akademičtí pracovníci, odborníci, pedagogové, studenti vysokých škol

Vydavatel:
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Centrum základního výzkumu školního vzdělávání

ISSN:
1802-4637

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium

Název:
e-Pedagogium

Anotace:
Časopis e-Pedagogium je nezávislý odborný časopis. Je určen pedagogickým racovníkům všech typů škol. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci výzkumných dělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se problematice vzdělávání a školství, zejména pak z oblasti pedagogiky, speciální
pedagogiky, pedagogické psychologie a oborových didaktik všeobecně vzdělávacích předmětů.

Cílová skupina:
Pedagogové, odborníci

Vydavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci

ISSN 1213-7758 tištěná verze
ISSN 1213-7499 elektronická verze

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.daha.cz/andragogika.html

Název:
Andragogika – čtvrtletník pro vzdělávání dospělých

Anotace:
Časopis informuje o činnosti AIVD, sleduje dění a nové trendy v oboru, představuje vzdělávací instituce a přináší i teoretické příspěvky. Na jeho obsahu se autorsky podílejí kromě představitelů AIVD i vysokoškolští pedagogové, zejména z pražské a olomoucké katedry andragogiky, pracovníci Národního vzdělávacího fondu i vzdělavatelé "z praxe".

Cílová skupina:
Pedagogové vzdělávající dospělé

Vydavatel:
Agentura DAHA s.r.o. ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR

ISSN:
1211-6378

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://rizeniskoly.aspi.cz

Název:
Řízení školy - odborný měsíčník pro ředitele škol

Anotace:
Aktuálně a přehledně informuje své čtenáře o změnách v legislativě, které souvisejí s právními aspekty řízení školy; o nejdůležitějších legislativních novinkách jsou čtenáři informováni také formou komentářů k zákonům, novelám a předpisům. Časopis se zabývá problémy, se kterými se představitelé školských zařízení ve své práci skutečně setkávají; články i komentáře jsou zpracovány čtivou formou a jsou doplněny příklady z praxe.

Cílová skupina:
školský management, úředníci

Vydavatel:
Aspi, a. s.

ISSN:
1214-8679

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.paidagogos.net

Název:
Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy

Anotace:
Nezávislý odborný internetový časopis, který se zabývá problematikou filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti.

Cílová skupina:
Odborná veřejnost, studenti VŠ

Vydavatel:
Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s.

ISSN:
1213-3809

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.media4u.cz

Název:
Media4u Magazine - čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání

Anotace:
Internetový časopis nabízí pomocné materiály pro studium a informuje o aktuálním dění v oblasti vzdělávání.

Cílová skupina:
pedagogové

Vydavatel:
Ing. Jan Chromý, Ph.D.

ISSN:
1214-9187

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.kritickemysleni.cz

Název:
Kritické listy – čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách

Anotace:
Praktické náměty do výuky, inovativní prvky ve vyučování. Články a zprávy o aktuálním dění v oblasti školství, rozhovory.

Cílová skupina:
pedagogové

Vydavatel:
Kritické myšlení o.s.

ISSN:
1214-5823

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.spomocnik.cz

Název:
Učitelský spomocník

Anotace:
Internetový server určený současným i budoucím učitelům. Přispívá ke zvýšení schopnosti učitelů efektivně pracovat s moderními technologiemi.

Cílová skupina:
Pedagogové, studenti vysokých škol

Vydavatel:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra informačních technologií a technické výchovy

ISSN:
1214-9179

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://www.phil.muni.cz/~pskyrik/komensky/komensky.html

Název:
Komenský – odborný časopis pro učitele základní školy

Anotace:
Časopis přináší odborné články a statě, zkušenosti a náměty z praxe, zprávy o nejrůznějších akcích, glosy a postřehy, recenze českých, ale také zahraničních článků a knih. Orientuje se na moderní výchovně-vzdělávací trendy, inovativní přístupy ve školní praxi, reformní pedagogiku, problematiku integrativní pedagogiky s ohledem na evropskou dimenzi v těchto oblastech. Poskytuje prostor pro prezentaci kvalitních odborných příspěvků a podporuje výměnu zkušeností učitelů z praxe. Vytváří platformu k diskuzi široké veřejnosti k současným problémům české školy.

Cílová skupina:
pedagogové základních škol, studenti vysokých škol, široká pedagogická veřejnost

Vydavatel:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

ISSN:
0323-0449

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
http://philologica.net

Název:
An Online Journal of Modern Philology

Anotace:
Odborný internetový žurnál o moderní filologii. Texty na téma výuka jazyka, lingvistické studie, ... Příspěvky jsou publikovány v angličtině.

Cílová skupina:
studenti vysokých škol, odborná veřejnost

Vydavatel:
The Vilém Mathesius Society

ISSN:
1214-5505

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa stránek:
www.phil.muni.cz/linguistica

Název:
Linguistica ONLINE journal

Anotace:
Odborný elektronický časopis Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Příspěvky na lingvistická témata jsou publikovány v češtině a angličtině.

Cílová skupina:
studenti vysokých škol, odborná veřejnost

Vydavatel:
Ústav jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ISSN:
1801-5336

 

 

Přidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (0 reakce na článek):

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Hodnocení článku
4.43