Vivvo CMS 4.0 Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/ ©2007 Spoonlabs d.o.o. Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/files.php?file= http://www.portaljazyku.cz/ Mezinárodní projekty na podporu výuky cizích jazyků http://www.portaljazyku.cz/rozcestniky/rozcestnik-mezinarodnich-projektu.html Rozcestníky Wed, 05 Mar 2008 05:10:00 +0100 Rozcestník odkazů EURODESKu na stránky projektů zaměřených převážně na výuku cizích jazyků Databáze základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR http://www.portaljazyku.cz/rozcestniky/skoly.html Rozcestníky Tue, 04 Mar 2008 04:32:00 +0100 Katalog všech škol v České republice Periodika o vzdělávání a studiu cizích jazyků http://www.portaljazyku.cz/rozcestniky/rozcestnik-periodika-o-vzdelavani.html Rozcestníky Mon, 11 Feb 2008 15:24:00 +0100 Internetové časopisy (s vlastním ISSN) a webové prezentace tištěných časopisů, které se zabývají problematikou vzdělávání a výuky cizích jazyků. Stručná anotace Webové stránky o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/rozcestniky/www-odkazy.html Rozcestníky Mon, 11 Feb 2008 17:45:00 +0100 Rozcestník portálů a stránek asociací a sdružujících organizací v oblasti jazykového vzdělávání Webové adresy významných subjektů a portálů v oblasti školství a vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/rozcestniky/rozcestnik-subjektu-skolstvi.html Rozcestníky Fri, 08 Feb 2008 19:48:00 +0100 Rozcestník webových stránek ústředních organizací a intitucí na poli školství a portálů zaměřených na školství a vzdělávání v České republice a Evropské unii. Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání