Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Texty | Články | Využívání moderních technologií ve výuce aneb ICT nejen pro jazyky

Využívání moderních technologií ve výuce aneb ICT nejen pro jazyky

Velikost písma: Decrease font Enlarge font
image

Informační technologie se zcela určitě postupně stávají nezbytnou součástí téměř každé profese, učitelské nevyjímaje. Jak se ale zorientovat v nabídkách technických vybavení, aplikací či možností využití internetu a přitom neztratit svůj veškerý volný čas?

Jako pomocnou ruku učitelům připravil tým lektorů jazykové školy Channel Crossings projekt zaměřený na možnosti využívání moderních technologií ve výuce. V období od října 2010 do března 2012 si učitelé Královéhradeckého kraje mohli vybrat z nabídky pěti modulů akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, které si za své hlavní cíle kladly:

- pomoci učitelům překonat bariéry při využívání moderních technologií ve výuce a poukázat na pozitivní aspekty vyučování s využitím informačních a komunikačních technologií;

- představit především takové možnosti, které učitelům pomohou efektivně naplňovat stanovené vzdělávací cíle s důrazem na aktivní začleňování žáků do vyučovacího procesu.

V prvním z modulů tohoto projektu,Vytváříme školní noviny, se učitelé seznámili s poštovním klientem Thunderbird a využíváním elektronické šablony. Cílem tohoto modulu bylo předvést učitelům snadnou možnost vytvoření školních novin (též zpravodaje či časopisu), které mohou být šířeny pomocí elektronické pošty. Žáci si tak mohou pod vedením učitelů např. v rámci projektového dne vyzkoušet vytvoření jednoduchých elektronických novin, obsahující informace z různých oblastí či předmětů. Během jejich tvorby si žáci v praxi procvičí své počítačové znalosti, ale současně prohlubují své znalosti z libovolného předmětu. Obsah školních novin totiž může být zaměřen na zprávy a informace z dějepisu, přírodopisu, fyziky, chemie či jiného předmětu.

Druhý modul projektu, Videospot ve výuce, vycházel z myšlenky, že s nástupem digitálního záznamu a celé řady střihových programů se dnes prakticky každý může stát filmovým tvůrcem. Tento fakt přináší nejen nové možnosti do procesu vyučování, ale také klade nové nároky na učitele (schopnosti technického ovládnutí kamery, využití zdrojů z internetu, organizační nároky a schopnosti motivace a vedení žáků). Cílem tohoto modulu bylo pomoci vyučujícím při řešení některých potíží, které se mohou při vytváření a zpracování videospotů vyskytnout a poukázat na skutečnost, že možnosti videa a dostupnost řady internetových zdrojů umožňují žákům stát se aktivními účastníky procesu vyučování a prostřednictvím vytvořeného videospotu i samotnými vyučujícími.

Virtuální spolupráce bez hranic byla námětem pro třetí modul, který byl zaměřen na možnosti spolupráce nejen se zahraničními školami, ale např. i na možnosti spolupráce mezi třídami v rámci jedné školy na společných úkolech či projektech. Hlavním cílem tohoto modulu bylo zlepšit schopnosti využívání internetu jako pomocníka pro komunikaci a sdílení dat nejen žáků, ale i učitelů. Neméně důležitým cílem byla možnost podílet se na projektech, které poskytují žákům prostor pro zdokonalování jejich komunikativních a sociálních dovedností, jako je týmová práce nebo jazyková vybavenost a získávání tak širšího přehledu o dění ve světě.

Pro učitele, kteří by rádi využili možnosti přípravy vlastních interaktivních výukových materiálů, byl určen předposlední modul projektu zaměřený na tvorbu interaktivních cvičení v programu Hot Potaotes s názvem Hot Potatoes aneb testy snadno a rychle. Hot Potateos je software, který umožňuje uživatelům (učitelům i žákům) vytvářet interaktivní cvičení, křížovky či kvízy využitelné ve vyučování především pro procvičování a upevňování učiva či samostudium. V průběhu semináře a praktické ukázky modulu si učitelé osvojili základní kroky při tvorbě jednotlivých cvičení a seznámili se také s možnostmi uveřejňování cvičení a odkazů na internetu. Vytvořené ukázky cvičení v programu Hot Potatoes představovaly nejen jednorázové opakovací aktivity, ale také nápady na rozsáhlejší projekty.

Závěrečný modul projektu, Aktivně s interaktivní tabulí, patřil současnému fenoménu českého školství a to práci s interaktivní tabulí. Semináře a praktické ukázky tohoto modulu byly zaměřeny především na základní principy použití tabule a na problémy, se kterými se učitelé potýkají při využívání interaktivních tabulí ve vyučování. Učitelé tak měli možnost se společně zamyslet nad výhodami interaktivní tabule oproti tabuli klasické a diskutovat vhodné využití interaktivní tabule ve výuce.

Ke všem modulům byly vytvořeny metodické materiály shrnující nejdůležitější informace a návody, jak zmíněné technologie a nástroje zavádět do vyučování. Ke každému modulu mají učitelé k dispozici  metodickou příručku a čtyři soubory konkrétních aktivit v podobě tzv. toolboxů. Toolboxy byly zpracovány pro anglický jazyk, zeměpis, dějepis a ZSV. Po předchozí registraci jsou uvedené metodické materiály pro učitele Královéhradeckého kraje zdarma ke stažení na stránkách projektu www.inpsiraceproucitele.cz

 

Přidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (1 reakce na článek):

Janiccka dne 14.09.2012 v 09:51
avatar
Osobně doufám, že dojde k rozšíření ICT do vzdělávání, protože v dnešním světě je práce s PC naprosto normální záležitostí * dětem (* nejen těm) připadá studium zábavnější, protože se setkávají s novou formou výuky, která se (konečně!) liší od té, která zde byla od doby vlády Marie Terezie. Fandím ICT ve vzdělávacích institucích * doufám, že dojde k velkému rozkvětu výuce online.

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Zatím žádná témata k tomuto článku.
Hodnocení článku
0