Vivvo CMS 4.0 Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/ ©2007 Spoonlabs d.o.o. Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/files.php?file= http://www.portaljazyku.cz/ Visual Dictionary Online http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/anglicky-slovnik-online.html Studijní texty Wed, 07 Oct 2009 12:19:00 +0200 Anglický obrázkový online slovník, který vysvětluje a popisuje pojmy z různých tematických oblastí (příroda, společnost, věda, apod.). Multimediální průvodce polskými dialekty http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/polstina-dialekty.html Studijní texty Fri, 24 Apr 2009 09:02:00 +0200 Online učebnici Multimediální průvodce polskými dialekty (Gwary polskie. Przewodnik multimedialny) vytvořili pracovníci Institutu polského jazyka Varšavské univerzity. Průvodce je určen studentům a vyučujícím polského jazyka a všem zájemcům o polské dialekty. Čeňková, Ivana: Teorie a didaktika tlumočení http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/teorie-didaktika-tlumoceni-skripta.html Studijní texty Fri, 16 Jan 2009 08:48:00 +0100 Elektronická verze studijních textů Prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. a kolektivu z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I. http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/anglictina-pro-deti-metodika-materske-skoly.html Studijní texty Fri, 14 Nov 2008 16:40:00 +0100 Druhé vydání průvodce získají mateřské školy zdarma na krajských pracovištích Národního institutu distančního vzdělávání. Referenční úrovně češtiny jako cizího jazyka A1-B2 http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/cestina-pro-cizince-referencni-urovne.html Studijní texty Fri, 14 Nov 2008 17:29:00 +0100 Dokumenty popisující referenční úrovně znalosti češtiny jako cizího jazyka využijí především vyučující češtiny pro cizince. Jednotlivé manuály jsou zde volně ke stažení. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/cestina-pro-cizince-metodika.html Studijní texty Fri, 07 Nov 2008 10:04:00 +0100 Metodická příručka pro pedagogy připravující cizince ke složení zkoušky z českého jazyka. Reálie Německa online v několika světových jazycích http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/nemecko-online.html Studijní texty Thu, 02 Oct 2008 11:33:00 +0200 On-line příručka pro studenty němčiny a dalších světových jazyků nabízí aktuální a přehledné informace o Spolkové republice Německo. K dispozici je také verze v českém jazyce. Příklady dobré praxe pro gymnázia http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/priklady-dobre-praxe.html Studijní texty Wed, 17 Sep 2008 17:01:00 +0200 Elektronická verze příručky, která vznikla v roce 2008 v rámci systémového projektu Pilot G/GP realizovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Klíčové kompetence na gymnáziu http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/klicove-kompetence-na-gymnaziu.html Studijní texty Tue, 10 Jun 2008 07:14:00 +0200 Elektronická verze publikace, kterou v roce 2008 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v rámci projektu Pilot G/GP. Autoři popisují jednotlivé klíčové kompetence a teoretické informace doplňují ukázkovými lekcemi. Metodologie učení jazyků http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/metodologie-uceni-jazyku.html Studijní texty Wed, 16 Apr 2008 23:45:00 +0200 Elektronická příručka pro lektory a učitele cizích jazyků. Příručka je zpracována ve třech jazykových mutacích: angličtině, francouzštině a němčině. Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání