Portáljazyků.cz - informační portál o jazykovém vzdělávání http://www.portaljazyku.cz/ ©2007 Spoonlabs d.o.o. Vivvo CMS 4.0 2017-11-21T01:46:14+01:00 Visual Dictionary Online http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/anglicky-slovnik-online.html 2009-10-07T11:19:00+02:00 2009-10-07T11:19:00+02:00 Jitka Hubáčková Anglický obrázkový online slovník, který vysvětluje a popisuje pojmy z různých tematických oblastí (příroda, společnost, věda, apod.). Multimediální průvodce polskými dialekty http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/polstina-dialekty.html 2009-04-24T08:02:00+02:00 2009-04-24T08:02:00+02:00 Jitka Hubáčková Online učebnici Multimediální průvodce polskými dialekty (Gwary polskie. Przewodnik multimedialny) vytvořili pracovníci Institutu polského jazyka Varšavské univerzity. Průvodce je určen studentům a vyučujícím polského jazyka a všem zájemcům o polské dialekty. Čeňková, Ivana: Teorie a didaktika tlumočení http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/teorie-didaktika-tlumoceni-skripta.html 2009-01-16T07:48:00+01:00 2009-01-16T07:48:00+01:00 Jitka Hubáčková Elektronická verze studijních textů Prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. a kolektivu z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I. http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/anglictina-pro-deti-metodika-materske-skoly.html 2008-11-14T15:40:00+01:00 2008-11-14T15:40:00+01:00 Jitka Hubáčková Druhé vydání průvodce získají mateřské školy zdarma na krajských pracovištích Národního institutu distančního vzdělávání. Referenční úrovně češtiny jako cizího jazyka A1-B2 http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/cestina-pro-cizince-referencni-urovne.html 2008-11-14T16:29:00+01:00 2008-11-14T16:29:00+01:00 Jitka Hubáčková Dokumenty popisující referenční úrovně znalosti češtiny jako cizího jazyka využijí především vyučující češtiny pro cizince. Jednotlivé manuály jsou zde volně ke stažení. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/cestina-pro-cizince-metodika.html 2008-11-07T09:04:00+01:00 2008-11-07T09:04:00+01:00 Jitka Hubáčková Metodická příručka pro pedagogy připravující cizince ke složení zkoušky z českého jazyka. Reálie Německa online v několika světových jazycích http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/nemecko-online.html 2008-10-02T10:33:00+02:00 2008-10-02T10:33:00+02:00 Jitka Hubáčková On-line příručka pro studenty němčiny a dalších světových jazyků nabízí aktuální a přehledné informace o Spolkové republice Německo. K dispozici je také verze v českém jazyce. Příklady dobré praxe pro gymnázia http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/priklady-dobre-praxe.html 2008-09-17T16:01:00+02:00 2008-09-17T16:01:00+02:00 Jitka Hubáčková Elektronická verze příručky, která vznikla v roce 2008 v rámci systémového projektu Pilot G/GP realizovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Klíčové kompetence na gymnáziu http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/klicove-kompetence-na-gymnaziu.html 2008-06-10T06:14:00+02:00 2008-06-10T06:14:00+02:00 Jitka Hubáčková Elektronická verze publikace, kterou v roce 2008 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v rámci projektu Pilot G/GP. Autoři popisují jednotlivé klíčové kompetence a teoretické informace doplňují ukázkovými lekcemi. Metodologie učení jazyků http://www.portaljazyku.cz/e-learning/studijni-texty/metodologie-uceni-jazyku.html 2008-04-16T22:45:00+02:00 2008-04-16T22:45:00+02:00 Jitka Hubáčková Elektronická příručka pro lektory a učitele cizích jazyků. Příručka je zpracována ve třech jazykových mutacích: angličtině, francouzštině a němčině.