Novinky e-mailem
E-mailová adresa:
Anketa: Oblíbené formy studia jazyků
Kterou formu studia jazyka preferujete?
Zajímavosti:
Potřebujete nový web ? Tvorba webových stránek od NewLogic.cz splní vaše očekávání. Velký výběr a nízké ceny to jsou originálních parfémy od Parfumery.cz Find the best place for your stay in Prague Luxury Hotels in Czech.
Domů | Akce | Co se děje? | Zelená kniha: Migrace a vzdělávání: Úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU

Zelená kniha: Migrace a vzdělávání: Úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU

Velikost písma: Decrease font Enlarge font

Materiál předložený Evropskou komisí počátkem července 2008 představuje jedno z aktuálních témat evropského vzdělávání: narůstající počet dětí z migrantských rodin (v tomto kontextu jsou za migranty považovány také děti z jiných zemí EU) ve školách států Evropské unie.

Text zelené knihy je rozdělen do několika částí, jeho součástí je příloha, zahrnující statistická data sloužící jako podklady pro tvorbu zelené knihy a rozsáhlý seznam příkladů dobré praxe z různých oblastí souvisejících se vzděláváním migrantů v členských státech EU.

Úvodní část zelené knihy představuje a uvádí do souvislostí aktuální situaci se vzděláváním migrantů v rámci EU a dřívější kroky EU a EHS v této oblasti (směrnice 77/486/EHS o vzdělávání dětí z členských států v jiném členském státě) včetně stručného představení problémů souvisejících se statutem migranta, a nároků kladených na školy, navštěvované dětmi migrantů. Na základě výsledků různých výzkumů (PIRLS, PISA) dokladuje zelená kniha znevýhodnění dětí z migrantských rodin v oblasti vzdělávání (např. snížená schopnost porozumět textu) a vlivu migrace na vzdělávací systémy členských států. Komise dále představuje důvody, proč jsou děti z migrantských rodin v oblasti vzdělávání znevýhodněny. Sem patří jednak jejich rodinné zázemí, jednak vzdělávací prostředí (jak přístup učitelů, tak otevřená segregace). Zároveň v této části Komise uvádí některá z možných řešení problému těchto žáků (jazykové vzdělávání, cílená podpora, integrované vzdělávání, spolupráce s rodiči či komunitou atd.). Předposlední část zelené knihy nastiňuje možné kroky ke spolupráci při hledání řešení na úrovni EU. Přestože je oblast vzdělávání v kompetenci jednotlivých států, členské státy vyjadřují zájem a ochotu v této oblasti spolupracovat, protože povaha problémů je pro všechny státy podobná. Komise pro tuto spolupráci nabízí podporu některými ze svých programů a iniciativ, přičemž se její úvahy týkají i aktualizace směrnice 77/486/EHS vzhledem k současné situaci.

Poslední částí zelené knihy je vlastní vyhlášení konzultací. Strany jsou vyzvány, aby se vyjádřily zejména k těmto otázkám:

A. Úkoly politik

1. Jaké důležité úkoly souvisejí s poskytováním dobrého vzdělání dětem z rodin migrantů? Existují některé další úkoly, které je zapotřebí zohlednit, vedle těch, které jsou uvedeny v této knize?

B. Řešení v rámci politik

2. Jaká jsou vhodná řešení těchto úkolů v rámci politik? Existují jiné politiky a přístupy, které je zapotřebí zohlednit, kromě těch, které jsou uvedeny v této knize?

C. Role Evropské unie

3. Jaké kroky lze podniknout prostřednictvím evropských programů na podporu vzdělávání dětí z rodin migrantů?
4. Jak by se tyto otázky měly řešit v rámci otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy? Měla by se dle vašeho mínění prozkoumat možnost zavedení ukazatelů a/nebo měřítek jakožto prostředků užšího zaměření politického úsilí na snižování rozdílů ve vzdělanostní úrovni?

D. Budoucnost směrnice 77/486/EHS

5. Jakou roli může při podpoře politik členských států týkajících se těchto problémů sehrát směrnice 77/486/EHS, uvážíme-li způsob, jakým byla dosud prováděna a přihlédneme-li ke změně povahy migračních toků od doby jejího přijetí? Měla by být dle vašeho názoru zachována ve stávající podobě, upravena nebo zrušena? Navrhoval byste jiné způsoby podpory politik členských států v otázkách, k nimž se směrnice vztahuje?

Vyjádření k výše uvedeným tématům je možné zaslat Evropské komisi na adresy uvedenou v textu zelené knihy do 31. prosince 2008 (ve všech úředních jazycích EU, tedy i v češtině), výsledky konzultací budou představeny počátkem roku 2009.
Budete-li mít zájem o to, aby se vaše podněty či připomínky projevily ve stanovisku, které k daným otázkám připravuje MŠMT, posílejte prosím své náměty na emailovou adresu: libor.danek@msmt.cz.

Zde si můžete stáhnout Zelenou knihu (927,34 KB) v češtině a přílohu k ní (1,56 MB), která je k dipozici v angličtině.

Další informace je možné získat: http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm


Zdroj: www.msmt.czPřidat do: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentáře (0 reakce na článek):

Vložit komentář k tomuto článku comment


překlady a překladatelé
Témata
Zatím žádná témata k tomuto článku.
Hodnocení článku
5.00